Je heb alle studiepunten behaald en start met het laatste onderdeel van de opleiding: de scriptie

Bij dit onderdeel zul je  een aantal  uitdagingen ondervinden want  afstuderen is  een proces van vallen en opstaan.. Allereerst het problematiseren van een afstudeeronderwerp. Dit zoekproces kenmerkt zich door veel uitdagingen en teleurstellingen. Het is voor  een ieder een persoonlijke aangelegenheid. Tijdens dit traject  beschik je over 2 schoolbegeleiders: inhoudelijk  en procesmatig.

Ondanks deze begeleiding kan het gebeuren dat je regelmatig tijdens het afstudeerproces vastloopt.  Bij al  deze gevallen heb je dan behoefte aan een externe begeleider die jou persoonlijk coacht. Hierbij gaat erom dat je met raad en daad begeleid wordt  om succesvol af te studeren. Als scriptiebegeleider met een trackrecord van 100+ afstudeerders in het hoger onderwijs en jarenlange ervaringen als coach help ik jou over de streep.

De coaching is  bedoeld om je te helpen jouw eigen mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Zodoende kun je  de moeilijkheden tijdens het afstudeerproces de baas zijn.

 Coaching geschiedt persoonlijk en op afstand..

De coaching bestaat uit 3 fasen:

  1. Het voorproces  (het zoekproces naar een geschikt afstudeeronderwerp)

In deze fase  start je met je scriptie. Hierin verzamel je informatie en bepaal je je scriptieonderwerp. Deze informatie schrijf je vervolgens op in je onderzoeksplan (plan van aanpak of onderzoeksvoorstel).

Deze fase bestaat uit 7 onderdelen:

  • Informatie verzamelen
  • Probleemstelling bepalen
  • Onderwerp afbakenen
  • Goedkeuring krijgen van je begeleider
  • Deelvragen en onderzoekmethode bepalen
  • Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak opstellen
  • Onderzoeksvoorstel/plan van aanpak aanpassen (indien nodig)

2. Het  onderzoek en schrijfproces (geschied volgens de juiste structuur)

Tijdens dit proces ontvang je enkele voorbeelden uit mijn beroepspraktijk als afstudeerbegeleider.

3. Het  afrondingsproces (onderzoekresultaten terug koppelen aan de probleemstelling, doelstelling  en centrale vraag in fase 1 en 2)

Ook voor dit proces word je d.m.v. concrete voorbeelden gecoacht naar de juiste conclusies en aanbevelingen en bronvermelding via APA richtlijnen.

Neem  contact op door te mailen naar info@justvannielcoaching.nl of whatsapp 06-15625857

Tarieven in euro (excl BTW)

Studenten uur Pakket 3 maanden
1 50 200
2 100 400
3 150 600
4 200 800
5 250 1000

Bij het pakket van 3 maanden word gezamenlijk een coaching traject vastgesteld van 4 coaching momenten van maximaal 1 uur

Hierbij word aangegeven in welke fase  ( 1, 2 of 3) de student of groep gecoacht wilt worden.

Procedures m.b.t. coaching en betaling  ontvangt u na de  intake of kennismakinggesprek.